16 iulie 2013

Finalizarea proiectelor locale

Atât lupişorii, cât şi temerarii şi exploratorii au finalizat proiectele locale, aşteptând cu nerăbdare participarea la campurile organizate cu prilejul Centenarului, unde vor putea să împărtăşească din experienţa lor din timpul anului, precum şi să se îmbogăţească din ce aud de la ceilalţi. Astfel, proiectul lupişorilor a fost finalizat prin plantarea unor noi flori în locul celor care au fost smulse de oamenii răuvoitori, iar temerarii şi exploratorii au vopsit elementele care formează parcul de joacă al Grădiniţei Valea Lupului.